Zpíva MKG

Ve středu 4. dubna 2023 se na našem gymnáziu konala soutěž ve zpěvu tříd. Soutěže se zúčastnily třídy primy-kvarty. místo: KVARTA místo: PRIMA místo: SEKUNDA

Krajské kolo Dějepisné olympiády

Václav Jaroš z tercie se umístil na děleném 16. místě v krajském kole Dějepisné olympiády. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.