Slovní hodnocení na vysvědčení 2019/20/21/22

V případě podání přihlášky k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021/2022 je ZŠ povinna převést slovní hodnocení do formy známek. V případě nepřevední slovního hodnocení nemá žák/účastník řízení nárok na 3 body (viz kritéria hodnocení).

Pokud tato skutečnost nastane, bude zákonný zástupce/účastník řízení upozorněn a požádán o odstranění nedostatků (do 2. března 2022).

Mgr. Helena Mrůzková

Přípravný kurz k přijímacímu řízení 2022

Přípravný kurz k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení budou probíhat v pondělí od 15:00 – 16:40 (hodina matematiky a hodina českého jazyka).

Kurzovné: 4.000,-Kč

Č.ú.: 427107309/0800 (do poznámky jméno a příjmení žáka + přípravný kurz).

Začátek kurzu: 4.10., 11.10., 18.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12.

Zájemci o přípravný kury se mohou hlásit u paní Broukalové v sekretariátu školy: tel: 323 63 25 90

Přesný termín zahájení kurzů bude zveřejněn během 14 dnů (konec září/začátek října).

Mgr. Helena Mrůzková