Slovní hodnocení na vysvědčení 2019/20/21

V případě podání přihlášky k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 je ZŠ povinna převést slovní hodnocení do formy známek. V případě nepřevední slovního hodnocení nemá žák/účastník řízení nárok na 3 body (viz kritéria hodnocení).

Pokud tato skutečnost nastane, bude zákonný zástupce/účastník řízení upozorněn a požádán o odstranění nedostatků (do 2. března 2021).

Mgr. Helena Mrůzková

Přípravný kurz k přijímacímu řízení 2021

Přípravný kurz k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

Termín zahájení přípravného kurzu – v letošním roce se nebude konat.

Sledujte prosím naše stránky/přijímací řízení, veškeré aktuální informace k přípravným kurzům a přijímacímu řízení budou zde aktualizovány.

Děkuji

Mgr. Helena Mrůzková