Slovní hodnocení na vysvědčení 2019/20/21/22

V případě podání přihlášky k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021/2022 je ZŠ povinna převést slovní hodnocení do formy známek. V případě nepřevední slovního hodnocení nemá žák/účastník řízení nárok na 3 body (viz kritéria hodnocení).

Pokud tato skutečnost nastane, bude zákonný zástupce/účastník řízení upozorněn a požádán o odstranění nedostatků (do 2. března 2022).

Mgr. Helena Mrůzková

Přípravný kurz k přijímacímu řízení 2022 od 14. 2. 2022

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení budou probíhat v pondělí od 15:00 – 16:40 (hodina matematiky a hodina českého jazyka) od 14. 2. 2022.

Kurzovné: 3.200,-Kč

Č.ú.: 427107309/0800 (do poznámky jméno a příjmení žáka + přípravný kurz).

Začátek kurzu: 14.2., 21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4

Všichni účastníci z I. kurzu jsou automaticky přihlášeni na kurz II. (Prosíme účastníky, kteří ví, že nebudou pokračovat v kurzu II., aby nahlásili neúčast v sekretariátu u pí Broukalové tel: 323 632 590. Následně budou osloveni zájemci/náhradníci).

Mgr. Helena Mrůzková