Jednotná přijímací zkouška 2020

Jednotná přijímací zkouška – řádný termín je vyhlášen na 9. června 2020 (zkouška začání od 8:30 do 12:20 – žáci se dostaví do školy v 8:15).

Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín je vyhlášen na 23. června 2020 (čas bude upřesněn).

Ministerstvo pro letošní rok rozhodlo o navýšení času pro konání testů, u matematiky o 15 minut na celkových 85 minut, u českého jazyka a literatury o 10 minut na celkových 70 minut (u uchazečů bez SVP). Testy mohou uchazeči nově konat pouze v 1. termínu.

Nahlédnutí do spisu: 15. června 2020 od 13:00 do 15:00 (telefonicky se prosím předem objednejte v podatelně u paní Broukalové).

Informace MŠMT k JPZ 2020

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/234-ministerstvo-zverejnilo-terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-ve-skolnim-roce-2019-2020   Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020 MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo …

Celý článek „Informace MŠMT k JPZ 2020“

Přihláška

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss