Přípravný kurz k přijímacímu řízení 2021

Přípravný kurz k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

Termín zahájení přípravného kurzu je plánován na polovinu února 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci může kurz začít i později. Od toho se bude odvíjet počet přípravných hodin (týdnů) i kurzovné. Sledujte prosím naše stránky.

Přípravné kurzy na II. pololetí probíhají v pondělí od 15:00 – 16:40

Kurzovné: 400,- / 1 vyučovací blok (45 min. matematiky a 45 min. českého jazyka a literatury). Platba kurzu bude probíhat až po zahájení kurzů na účet školy č.: 427107309/0800 (do poznámky přípravný kurz a jméno žáka).

Zájemci o kurz jsou automaticky převedeni z I. kurzu na II. kurz. Prosíme ty, kteří nechtějí pokračovat v přípravném kurzu ve II. pololetí, aby se odhlásili telefonicky/e-mailem u pí. Broukalové – tel.: 323 632 590, e-mail: info@mkg.cz

(Pouze pro žáky z 5. tříd ZŠ!)

Sledujte prosím naše stránky/přijímací řízení, veškeré aktuální informace k přípravným kurzům a přijímacímu řízení budou zde aktualizovány.

Děkuji

Mgr. Helena Mrůzková