Projekty 

2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 Masarykovo klasické gymnázium Říčany patří do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (škola soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické – environmentální výchovy do výuky i do celkového života školy ve smyslu Státního programu EVVO a metodického pokynu MŠMT.
Realizuje se.     

2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020  Masarykovo klasické gymnázium spolupracuje s Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze na výzkumném projektu „Styly učení ve fyzice“. Cílem tohoto projektu je zmapovat, jakým způsobem se žáci fyziku učí, jejich přístup k učení a učební strategie. Více na http://kdf.mff.cuni.cz/

Úspěšně realizován.

2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 Naše gymnázium se v letošním školním roce zapojilo do organizace projektu „Žákovské zastupitelstvo“. Žáci se dozvědí více o práci města a městského úřadu, naučí se komunikovat o věcech veřejných. http://info.ricany.cz/mesto/zakovske-zastupitelstvo

Realizuje se.

2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023  Masarykovo klasické gymnázium je partnerem projektu „Excelence středních škol“. Jedním z důležitých bodů programu je posílení zájmu a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách a zvyšovat tak vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.  Tento program zahrnuje mimo jiné i konverzační soutěže, tedy i Konverzační soutěže ve francouzštině a vztahuje se na krajské a republikové kolo v kategoriích B1 a B2. Více informací www.exelence.nidm.cz  

„Francophonie“

V rámci programu „Francophonie“ a ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze, máme možnost nabídnout studentům francouzštiny buď jednoroční studijní pobyt ve Francii, nebo tříleté gymnaziální studium ve Francii zakončené státní maturitní zkouškou, včetně zkoušky z českého jazyka a literatury. Francouzská maturita je nostrifikována MŠMT ČR

Plnění programu Francophonie v České republice v rámci studia francouzského jazyka na naší škole

Studenti Masarykova klasického gymnázia se zúčastnili projektu vyhlášeného Francouzským institutem a Ministerstvem zahraničních věcí v Praze pod názvem „Concours de la Francophonie“, ve kterém si ověřili své znalosti jak z francouzského jazyka, tak i z celé Francophonie.

V rámci programu „Frankophonie“ na naší škole je studium ve třídách septima a oktáva zaměřeno na požadavky úrovně B1,B2 dle učebnic ECHO JUNIOR. Niveau du carde européen commun de référence (CE CR), která též splňuje požadavky státní maturity z francouzského jazyka.

Plnění programu Francophonie v České republice v rámci studia francouzského jazyka na naší škole, které je zaměřeno na studenty kvarty

Masarykovo klasické gymnázium se účastní studijních programů, které pořádá le Ministére Affaires étrangéres et le Ministére de l´Education en collaboration avec l´Ambassade de France et les Ambassades des pays francophones représentés en Republique tchégue.
1.Concours de la Francophonie
2.Programme „ Un an en France“ – vybraní studenti mohou studovat jeden rok ve Francii a projít zkouškou „ Le bac francais“.
3. Konverzační soutěže ve francouzském jazyce

Přejeme našim studentům hodně úspěchu v programu Francophonie v České republice a děkujeme paní profesorce Laštůvkové za příkladné vedení studentů.. Masarykovo klasické gymnázium je partnerem projektu „Excelence středních škol“. Jedním z důležitých bodů programu je posílení zájmu a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách a zvyšovat tak vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.  Tento program zahrnuje mimo jiné i konverzační soutěže, tedy i Konverzační soutěže ve francouzštině a vztahuje se na krajské a republikové kolo v kategoriích B1 a B2.

Realizuje se. 

2015-2023 MKG jako hostitelská škola zahraničních studentů Chcete poznat jinou kulturu a přitom zůstat v Česku? Pozvěte si domů studenta ze zahraničí! Nabourejte stereotyp, seznamte se s novou kulturou a jazykem. Získáte nového člena rodiny a jedinečné zážitky. Staňte se AFS/Rotary Youth Exchange hostitelskou rodinou i vy! Více informací zde http://www.afs.cz/hostitelsky-program/proc-hostit/.
https://www.rotary.org/en/our-programs/youth-exchanges

2006/2007    Projekt „Rekonstrukce sportovišť a rozšíření sportovních kapacit v Říčanech“
Realizován pod záštitou Městského úřadu Říčany.

2008/2009    Projekt „Násilí“ – Projekt zaměřený na primární prevenci šikany a násilí obecně.
Úspěšně realizován.

2008/2009    Projekt „Nástavba a dostavba klasického gymnázia Říčany“
Nerealizován z důvodu neposkytnutí dotace.

2008/2009    Masarykovo klasické gymnázium Říčany je zapojeno do školního recyklačního
programu „Recyklohraní“, pořádaného pod záštitou MŠMT.
Úspěšně realizován. Certifikát

2009/2010    Projekt „Šikana“ – je zaměřený na potlačení či vymýcení sociálně patologických jevů.
Úspěšně realizován.

2010/2011    Projekt „Primární prevence patologických jevů.“
Úspěšně realizován.

2011/2012    Projekt „Prevence agresivního chování studentů.“

2011/2012   Naše škola se rozhodla pomoci nemocným dětem a zapojila se do celostátního charitativního projekt „ Hrajeme si se Sidusem.“
Úspěšně realizován. Certifikát

2011/2012   Projekt „Rozvíjení žákovských kompetencí v rámci interaktivních projektů“ projekt
Úspěšně realizován.

2012/2013  Masarykovo klasické gymnázium se rozhodlo podpořit denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami – MRAVENEČEK a zapojilo se do projektu s chráněnými dílnami Charity Opava. Více informací na www.charitaopava.cz
Úspěšně realizován

2016/2017 Děti MKG dětem Říčan.

Pomoc české škole v rumunském Banátu
MKG se zapojilo do akce na pomoc české škole v Rumunsku.

Projekt „Rozvíjení žákovských kompetencí v rámci interaktivních projektů“.

MODULY KE STAŽENÍ:

► BIOLOGIE

 1. ekosystém
 2. metodika
 3. pracovní list

► ČESKÝ JAZYK

 1. metodika
 2. jazykový rozbor 1
 3. jazykový rozbor 2
 4. jazykový rozbor 3
 5. jazykový rozbor 4
 6. jazykový rozbor 5
 7. jazykový rozbor 6
 8. jazykový rozbor 7
 9. jazykový rozbor 8

► DĚJEPIS

 1. II. světová válka
 2. metodika
 3. pracovní list
 4. text 1
 5. text 2
 6. text 3

► CHEMIE

 1. druhy směsí

pracovní list – druhy směsí

 1. dělení směsí

pracovní list – dělení směsí

 1. koncentrace roztoků

pracovní list – koncentrace roztoků

► MATEMATIKA

 1. procenta
 2. metodika
 3. pracovní list

► ZEMĚPIS

 1. hydrologický cyklus
 2. metodika
 3. pracovní list – části hydrosféry
 4. pracovní list – koloběh vody

► LITERATURA

 1. staré biblické příběhy
 2. metodika
 3. pracovní list

► NĚMECKÝ JAZYK

 1. essen und trinken
 2. freundchaft
 3. metodika

► ANGLICKÝ JAZYK

 1. food
 2. friends

► ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 1. vliv jednotlivce na životní prostředí
 2. metodika
 3. pracovní list – co je moje životní prostředí ?
 4. pracovní list – ekologická stopa
 5. pracovní list – interaktivní obchod