Organizace školního roku 2022/2023

Organizace školního roku 2022/2023

Č.j.: MSMT- 5214/2020-3