MZ 2021

Termín didaktických testů z ČjL a Aj: 24. -26. května 2021 (viz informace MŠMT).

Termín ústních nepovinných zkoušek z ČjL a Aj: 1. – 4. června 2021 (viz informace MŠMT).

Termín ústních profilových zkoušek z ostatních předmětů: 1. – 4. června 2021 (viz informace MŠMT).

Informace pro rodiče JPZ 2021

Řádný termín: nahlédnutí do spisu 17. 5.  2021 od 12:00 – 15:00 (nehlašte se prosím v sekretariátu u paní Broukalové).

Výsledková listina za řádný termín: 21. 5. 2021 od 12:00 na stránkách školy, na vchodových dveřích.

Přijatí zájemci o studium odevzdají zápisový lístek. Nepřijatí zájemci o studium dodají odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

———————————————————————————

Náhradní termín přijímacích zkoušek: za I. termín – 2. června 2021 od 8:30

Náhradní termín přijímacích zkoušek: za II. termín – 3. června 2021 od 8:30

Začátek zkoušky v 8:30. Dostavte se prosím z administrativních důvodů již v 8:15.

Vážení rodiče,

v náhradních termínech 2.6. a 3.6. probíhají na naší škole přijímací zkoušky pro zájemce o studium. Základní škola, ze které se hlásíte, má povinnost Vám zajistit testování na Covid. Informujte se s předstihem. Po absolvování testu na ZŠ dostanou žáci potvrzení, že jsou negativní. (Pokud žák Covid prodělal, musí mít potvrzení o pozitivním PCR testu od lékaře, ne starší 90 dnů.)        

S tímto potvrzením se žák dostaví na přijímací zkoušky – náhradní termín. U vchodu do školy budou žáci vyzváni k předložení potvrzení o negativním testu. Dále pokračují do vyznačených tříd.

Naše škola nezajišťuje testování během přijímacího řízení, pokud žák nebude mít potvrzení s sebou, nebude připuštěn k přijímací zkoušce.

Nutnost mít 1-2 respirátory/roušky na výměnu během přijímacích zkoušek.

Mgr. Helena Mrůzková

Informace pro rodiče – Google Classroom

Provoz školy od 10. 05. 2021:

PRIMA – od 10.5. – online výuka.

SEKUNDA – od 10.5. jde do školy. Žáci mohou mít respirátor/roušku. 

TERCIE – od 10.5. jde do školy. Žáci mohou mít respirátor/roušku. 

KVARTA A – od 10.5. jde do školy. Žáci mohou mít respirátor/roušku. 

KVARTA B – od 10.5. – online výuka.

KVNTA – od 10.5. – online výuka.

SEXTA – od 10.5. – online výuka.

SEPTIMA  A, SEPTIMA  B – od 10.5. – online výuka.

Online výuka bude dle možností vyučujících přizpůsobena jejich možnostem – určitě omezena.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Helena Mrůzková

Certifikát kvality

V květnu roku 2009 získala naše škola certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. MKG bylo hodnoceno na základě mnoha kritérií – zpráv kontrolních orgánů, dokladů o činnosti školy a dalších doložitelných skutečností.

Sledovanými jevy byly:

  • plánování, příprava, podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění