Přípravný kurz k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

Navazující přípravný kurz k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

Přípravné kurzy probíhají v pondělí od 15:00 – 16:40

Termíny přípravných kurzů pro II. pololetí školního roku 2019/2020:

20.1.,  27.1.,  3.2.,  10.2.,  17.2,  24.2.,  9.3.,  16.3.,  23.3.,  30.3.2020

Kurzovné: 3.000,- / 10 vyučovacích bloků (45 min. matematiky a 45 min. českého jazyka a literatury). Platba kurzu probíhá od 6.1.2020 do 20.1.2020 na účet školy č.: 427107309/0800 (do poznámky přípravný kurz a jméno žáka) nebo v sekretariátu školy u pí. Broukalové – tel.: 323 632 590, e-mail: info@mkg.cz

(Pouze pro žáky z 5. tříd ZŠ!)

Kurz je již plně obsazen!

 

 

Certifikát kvality

V květnu roku 2009 získala naše škola certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. MKG bylo hodnoceno na základě mnoha kritérií – zpráv kontrolních orgánů, dokladů o činnosti školy a dalších doložitelných skutečností.

Sledovanými jevy byly:

  • plánování, příprava, podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění