Informace pro rodiče – Google Classroom

Nouzový stav trvá do 12. 12. 2020. Řídíme se pokyny MŠMT, MZ a KHS. Sledujte naše stránky.

 

Oktáva nastupuje k prezenční výuce ve středu 25. 11. 2020 (viz rozvrh). Všichni mají roušky/respirátory + na výměnu.

Rotační prezenční výuka probíhá po celých třídách, třídy se střídají po týdnu.

 

PRIMA + SEKUNDA nastupuje k prezenční výuce od 30. 11. 2020 (viz rozvrh).Všichni mají roušky/respirátory + na výměnu.

TERCIE – KVARTA mají v tomto týdnu distanční výuku.

 

KVINTA – SEPTIMA jsou nadále na distanční výuce.

 

Od 7. 12. 2020 má PRIMA + SEKUNDA distanční výuku.

TERCIE + KVARTA mají prezenční výuku (viz rozvrh). Všichni mají roušky/respirátory + na výměnu.

 

Neúčast na online hodinách je počítána do absence a žák ji musí mít od rodičů omluvenou.

 

Mgr. Helena Mrůzková

COVID-19 (informace)

Nouzový stav v České republice potrvá do 20. listopadu 2020.

Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o jeho prodloužení o tři týdny rozhodla vláda na mimořádné schůzi 30. října 2020. Současně k témuž datu s drobnými změnami a doplněními prodloužila i všechna krizová opatření, která měla vypršet v úterý 3. listopadu.

Certifikát kvality

V květnu roku 2009 získala naše škola certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. MKG bylo hodnoceno na základě mnoha kritérií – zpráv kontrolních orgánů, dokladů o činnosti školy a dalších doložitelných skutečností.

Sledovanými jevy byly:

  • plánování, příprava, podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění