Úřední hodiny na MKG Říčany od 11. 3. 2020 do odvolání

Mimořádné úřední hodiny:

pondělí 25. 5. 2020 od 8:30 – 14:00

úterý 26. 5. 2020 od 8:30 – 14:00

středa 27. 5. 2020 od 8:30 – 14:00

čtvrtek 28. 5. 2020 od 8:30 – 14:00

ROZVRH od 3.6. do 12.6. (prima – septima)

Čestné prohlášení 3.6.2020


Výuka probíhá distanční formou – samostudiem. Studenti mají studijní materiály na google disku (třídní zaslali všem žákům). Dále studium probíhá individuálními metodami vyučujících dle možností studentů. Studijní materiály jsou aktualizovány každé pondělí a úterý v týdnu. Kritéria hodnocení II. pololetí školního roku 2019/2020


Ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě… (žádost si můžete vytisknout a v úřední hodiny Vám ji potvrdíme, zašleme e-mailem). https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf

Maturitní zkouška červen 2020


Didaktický test (anglický jazyk)1. června 2020 (čas: 13:00)

Didaktický test (český jazyk a literatura)2. června 2020 (čas: 8:00)

Před didaktickým testem se žáci vždy dostaví do školy 20 minut před zahájením testu.

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

V období od 8.6. do 9.6. 2020 zpřístupní Cermat výsledky didaktických testů (zašleme studentům e-mailem).

Ústní maturitní zkouška státní a profilová od 15. června do 19. června 2020 (dle harmonogramu).

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Jednotná přijímací zkouška – řádný termín je vyhlášen na 9. června 2020 (zkouška začání od 8:30 do 12:20 – žáci se dostaví do školy v 8:15).

Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín je vyhlášen na 23. června 2020 (čas bude upřesněn).

Ministerstvo pro letošní rok rozhodlo o navýšení času pro konání testů, u matematiky o 15 minut na celkových 85 minut, u českého jazyka a literatury o 10 minut na celkových 70 minut (u uchazečů bez SVP). Testy mohou uchazeči nově konat pouze v 1. termínu.

Certifikát kvality

V květnu roku 2009 získala naše škola certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. MKG bylo hodnoceno na základě mnoha kritérií – zpráv kontrolních orgánů, dokladů o činnosti školy a dalších doložitelných skutečností.

Sledovanými jevy byly:

  • plánování, příprava, podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění