Úřední hodiny o prázdninách

Pondělí 1.7.2019 od 10:00 – 14:00

Pondělí 8.7.2019 od 10:00 – 14:00

Pondělí 26.8.2019 od 10:00 – 14:00

Úterý 27.8.2019 od 10:00 – 14:00

Středa 28.8.2019 od 10:00 – 14:00

Čtvrtek 29.8.2019 od 9:00 – 15:00

Pátek 30.8.2019 od 9:00-15:00

Přípravný kurz k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

Přípravný kurz k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

Přípravné kurzy probíhají v pondělí od 15:00 – 16:40

Termíny přípravných kurzů pro I. pololetí školního roku 2019/2020:
30.9., 7.10., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12.,

Kurzovné: 3.000,- / 10 vyučovacích bloků (45 min. matematiky a 45 min. českého jazyka a literatury). Platba kurzu probíhá od 3.9.2019 do 30.9.2019 na účet školy č.: 427107309/0800 (do poznámky přípravný kurz a jméno žáka) nebo v sekretariátu školy u pí. Broukalové – tel.: 323 632 590, e-mail: info@mkg.cz.

(Pouze pro žáky z 5. tříd ZŠ!)

Možnost přihlášení se do přípravného kurzu probíhá od 2.9.2019!

Seznam učebnic 2019/2020

Pro školní rok 2019/2020 mají studenti primy až kvarty učebnice k dispozici od MKG s výjimkou jazykových učebnic  a pracovních sešitů. Studenti kvinty až oktávy si učebnice a pracovní sešity kupují sami.

Certifikát kvality

V květnu roku 2009 získala naše škola certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. MKG bylo hodnoceno na základě mnoha kritérií – zpráv kontrolních orgánů, dokladů o činnosti školy a dalších doložitelných skutečností.

Sledovanými jevy byly:

  • plánování, příprava, podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění