Informace pro rodiče – Google Classroom

Prima – kvarta od 14.10. do 23.10 2020 – distanční výuka (google classroom/online hodiny – viz rozvrh).

Kvinta – oktáva od 5.10. do 23.10.2020 – distanční výuka (google classroom/online hodiny – viz rozvrh).

COVID-19 (informace)

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

–        provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách…

Nově tedy výuku i žáků plnících povinnou školní docházku.
–       provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se nadto zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání (podzimní prázdniny).

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze

Nařízení KHS č.7/2020

Od pátku 18.9.2020 budou žáci v celém Česku muset nosit roušku/respirátor i  během vyučování.

Každý žák/student bude mít v tašce od pátku 18.9.2020 náhradní roušku/respirátor (2-3 ks) dle délky vyučování. Není hygienické sedět 8 vyučovacích hodin v jedné roušce, je potřeba si roušku vyměnit.

Děkuji za pochopení.
Helena Mrůzková

Certifikát kvality

V květnu roku 2009 získala naše škola certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. MKG bylo hodnoceno na základě mnoha kritérií – zpráv kontrolních orgánů, dokladů o činnosti školy a dalších doložitelných skutečností.

Sledovanými jevy byly:

  • plánování, příprava, podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění