COVID-19 (informace)

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil, že situace okolo nového koronaviru v Česku „není dobrá“ a oznámil zpřísnění opatření.
Od pátku 18.9.2020 budou žáci v celém Česku muset nosit roušku/respirátor i během vyučování.

Každý žák/student bude mít v tašce od pátku 18.9.2020 náhradní roušku/respirátor (2-3 ks) dle délky vyučování. Není hygienické sedět 8 vyučovacích hodin v jedné roušce, je potřeba si roušku vyměnit.

Děkuji za pochopení.
Helena Mrůzková, ředitelka

Maturitní zkouška červen 2020

Všem maturantům srdečně blahopřeji k úspěšnému složení maturitní zkoušky 2020. Z 24 maturujících prospělo 18 s vyznamenáním.   Mgr. Helena Mrůzková a celé MKG  

Certifikát kvality

V květnu roku 2009 získala naše škola certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. MKG bylo hodnoceno na základě mnoha kritérií – zpráv kontrolních orgánů, dokladů o činnosti školy a dalších doložitelných skutečností.

Sledovanými jevy byly:

  • plánování, příprava, podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění