Informace pro rodiče JPZ 2021

Veškeré informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete v sekci prijímací řízení.

Vzhledem k epidemiologické situaci budou letošní ilustrační testy zpřístupněny veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu: prijimacky.cermat.cz.

Informace pro rodiče – Google Classroom

Řídíme se pokyny MŠMT, MZ a KHS. Nouzový stav je vyhlášen do 28. března 2021. Sledujte naše stránky.

Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem – do 28. března 2021.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou na škole od 1. března 2021 do 5. března 2021:

Po 9:00 – 14:00

Út 9:00 – 14:00

St 9:00 – 14:00

Od 8. března do 14. března 2021 jsou jarní prázdniny.

Certifikát kvality

V květnu roku 2009 získala naše škola certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. MKG bylo hodnoceno na základě mnoha kritérií – zpráv kontrolních orgánů, dokladů o činnosti školy a dalších doložitelných skutečností.

Sledovanými jevy byly:

  • plánování, příprava, podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění