Úřední hodiny na MKG Říčany od 11. 3. 2020 do odvolání

Mimořádné úřední hodiny:

pondělí 6. 4. 2020 od 10:00 – 14:00

úterý 7. 4. 2020 od 10:00 – 14:00

středa 8. 4. 2020 od 10:00 – 14:00

úterý  14. 4. 2020 od 10:00 – 14:00


Výuka probíhá distanční formou – samostudiem. Studenti mají studijní materiály na google disku (třídní zaslali všem žákům). Dále studium probíhá individuálními metodami vyučujících dle možností studentů.

Studijní materiály jsou aktualizovány každé pondělí a úterý v týdnu.


Ošetřovné

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

více na :  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě… (žádost si můžete vytisknout a v úřední hodiny Vám ji potvrdíme, zašleme e-mailem).

https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga předpokládá, že by se žáci mohli do škol vrátit ve druhé polovině května. Přesný termín maturit chce ministr vyhlásit až po znovuotevření škol.

Státní maturity se budou konat tři týdny po návratu studentů do školních lavic, plánuje ministerstvo školství.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční dva týdny po znovuotevření škol.

A pokud se školy neotevřou do 1. června, ministerstvo vystaví maturitní vysvědčení na základě předchozích studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení.

Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také závěrečné zkoušky u učebních oborů.

S ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka a dělat se bude jen didaktický test. Ten budou místo organizace CERMAT vyhodnocovat samy školy.

Konkrétní termín jednotné přijímací zkoušky a státní maturity pak stanoví ministerstvo podle toho, kdy skončí současná opatření kvůli epidemii COVID-19.


ZÁKAZ VSTUPU ŽÁKŮM, RODIČŮM A CIZÍM OSOBÁM DO ŠKOLY !!!

Pokud něco potřebujete, kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo zazvoníte u dveří (viz úřední hodiny na stránkách školy) a vyčkáte  (pod schody) příchodu zaměstnance školy. Děkuji Mrůzková


Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka – odpoledka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky druhého stupně základních škol/středních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.

https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5bnadtitul%5d=Odpoledka

Dále společnost SCIO připravila k samostudiu materiály viz  https://www.scio.cz/


Třídní rozešlou na e-mailové adresy rodičů odkaz na google účet (na disku), kde žáci mají zadanou práci a studijní materiály k samostudiu. Pokud do pondělí 16.3. neobdržíte odkaz, kontaktujte prosím Vašeho třídního učitele. Průběžně sledujte aktualizaci materiálů k samostudiu v jednotlivých předmětech. Děkuji Mrůzková

 

Informace pro rodiče – COVID-19

Image result for koronavirus
———————————————————————————–
Od středy 11. 3. 2020 vláda ruší výuku na všech školách ZŠ a SŠ, děti od středy zůstávají doma. Do pátku 13. 3. 2020 zveřejníme na stránkách školy, jakým způsobem budou děti dostávat práci na doma (samostudium).
Děkuji za spolupráci
Mgr. Helena Mrůzková, ředitelka

Přípravný kurz k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

Navazující přípravný kurz k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

Přípravné kurzy probíhají v pondělí od 15:00 – 16:40

Termíny přípravných kurzů pro II. pololetí školního roku 2019/2020:

20.1.,  27.1.,  3.2.,  10.2.,  17.2,  24.2.,  9.3.,  16.3. (samostudium, Test z Čj zveřejněn, Test z matematiky zveřejněn),  23.3. (samostudium, zveřejníme materiály),  30.3. (samostudium, zveřejníme materiály).

Certifikát kvality

V květnu roku 2009 získala naše škola certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. MKG bylo hodnoceno na základě mnoha kritérií – zpráv kontrolních orgánů, dokladů o činnosti školy a dalších doložitelných skutečností.

Sledovanými jevy byly:

  • plánování, příprava, podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění