MZ 2021

Termín didaktických testů z ČjL a Aj: 24. -26. května 2021 (viz informace MŠMT).

Termín ústních nepovinných zkoušek z ČjL a Aj: 1. – 4. června 2021 (viz informace MŠMT).

Termín ústních profilových zkoušek z ostatních předmětů: 1. – 4. června 2021 (viz informace MŠMT).

Informace pro rodiče JPZ 2021

Veškeré informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 naleznete v sekci prijímací řízení.

Vzhledem k epidemiologické situaci budou letošní ilustrační testy zpřístupněny veřejnosti již 11. ledna 2021 na webu: prijimacky.cermat.cz.

Termín přijímacích zkoušek: 5. – 6. května 2021

Vážení rodiče,

v termínech 5.5. a 6.5. probíhají na naší škole přijímací zkoušky pro zájemce o studium. Základní škola, ze které se hlásíte, má povinnost Vám zajistit testování na Covid. Informujte se s předstihem. Po absolvování testu na ZŠ dostanou žáci potvrzení, že jsou negativní. (Pokud žák Covid prodělal, musí mít potvrzení o pozitivním PCR testu od lékaře, ne starší 90 dnů.)        

S tímto potvrzením se žák dostaví na přijímací zkoušky, kde si vyučující zkontroluje negativní výsledek a potvrzení žákovi vrátí.

Naše škola nezajišťuje testování během přijímacího řízení, pokud žák nebude mít potvrzení s sebou, nebude připuštěn k přijímací zkoušce.

Nutnost mít 1-2 respirátory/roušky na výměnu během přijímacích zkoušek.

Mgr. Helena Mrůzková

Informace pro rodiče – Google Classroom

Řídíme se pokyny MŠMT, MZ a KHS.

Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem – do 30. dubna 2021.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou na škole:

Po 9:00 – 14:00

Út 9:00 – 14:00

St 9:00 – 14:00

Certifikát kvality

V květnu roku 2009 získala naše škola certifikát kvality udělovaný Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. MKG bylo hodnoceno na základě mnoha kritérií – zpráv kontrolních orgánů, dokladů o činnosti školy a dalších doložitelných skutečností.

Sledovanými jevy byly:

  • plánování, příprava, podmínky výuky
  • organizace, formy a metody výuky
  • hodnocení účinnosti motivace a způsobu hodnocení žáků ve vyučovacím procesu
  • hodnocení úrovně spolupráce a komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a pedagogy
  • výsledky výuky
  • plánování
  • hodnocení kvality a funkčnosti organizačního uspořádání školy a informačních systémů
  • vedení a motivování pracovníků
  • kontrolní mechanismy
  • další významná zajištění