Zeměpisný projekt v kvartě

Ve kvartě se seminární práce ze zeměpisu proměnily ve společný projekt mapy ČR. Studenti po dvojicích vytvářeli mapy jednotlivých krajů České republiky, kdy každá mapa obsahuje reliéf, vodstvo, velká města a významné dopravní tahy a také informační box o hospodářství a obyvatelstvu kraje. Po samostatné prezentaci každého kraje jsme vytvořili společnou mapu. Každý kraj ovšem odráží odlišný přístup tvůrců k podobě mapy a ke způsobu podání informací. Děkuji všem svědomitým tvůrcům.

/Mgr. Lubomír Skala/