Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., soukromé osmileté gymnázium s více než dvacetiletou tradicí, poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Zaměření: 
všeobecné

Den otevřených dvěří: 
Jsme malá škola a dáváme přednost individuální konzultaci s rodiči  kdykoliv dle domluvy s ředitelkou školy – helena.mruzkova@mkg.cz

Identifikační údaje:  
IČ: 261 441 23
IZO: 110 451 228

Číslo účtu:
427107309/0800

Adresa:  
Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o
Táborská 1685
251 01, Říčany

Vedení školy:     

Ředitelka školy: Mgr. Helena Mrůzková
Zástupce ředitelky: Ing. Matouš Staněk
Sekretariát/Podatelna: Jana Broukalová
   
Koordinátor ŠVP: Mgr. Helena Mrůzková, Mgr. Alice Šabatková (od 1. 2. 2023)
Koordinátor EVVO: Mgr. Lubomír Skala
Koordinátor ICT: Mgr. Jiří Svoboda (od 1. 2. 2023)
Výchovný poradce – preventista:

 

Školské poradenské pracoviště:

Mgr. Petr Náprstek

 

Mgr. Petr Náprstek, Mgr. Marie Bimková

Podatelna školy:

sekretariát školy – Jana Broukalová
po–pá  8:00 – 14:00

Studijní obor:
79-41-K/81 (prima–oktáva ŠVP)

Školská rada 2022-2024

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004Sb, ve znění pozdějších předpisů a dále dle znění volebního řádu školské rady Masarykova klasického gymnázia, s.r.o., stanoví ředitelka školy členy školské rady: Mgr. Marie Bimková, Ing. Matouš Staněk, Tomáš Urban, Jana Broukalová, Ivana Náprstková, JUDr. Zuzana Smítková.

 
Zvonění:
0. hodina 7:40 – 8:25
1. hodina 8:30 – 9:15
2. hodina 9:20 – 10:05
3. hodina 10:20 – 11:05
4. hodina 11:15 – 12:00
5. hodina 12:10 – 12:55
6. hodina 13:05 – 13:50
7. hodina 13:55 – 14:40
8. hodina 14:45 – 15:30
9. hodina 15:35 – 16:20
10. hodina 16:25 – 17:10

Povinné jazyky:
anglický jazyk – od primy, německý nebo francouzský jazyk – od tercie

Zahraniční zájezdy:
Anglie, Skotsko, Irsko, Francie, Německo, Rakousko, Rumunsko, …

Sport:
lyžařské, vodácké, cyklistické, turistické zájezdy, …


Charakteristika školy

  • typickým rysem školy je snaha pomoci dětem k pozitivnímu přístupu ke studiu, spolužákům, učitelům a svému okolí,
  • dítě je středem našeho zájmu výchovného i vzdělávacího,
  • příjemným zpestřením našich kulturních rozhledů jsou návštěvy divadelních představení v rámci KMD,
  • v rámci „Primární prevence“ pokračují pravidelné besedy s odborníky v oblasti drog, šikany, sexuologie, práva, světonázoru apod.,
  • náš pedagogický sbor sbor má v současné době 23 učitelů, z toho 11 žen a 12 mužů,
  • pozitivní klima na škole.

Školné (prima – kvarta) v roce 2023/2024

______________________________________________________________

Školné (kvinta – sexta) v roce 2023/2024

______________________________________________________________
 

Školné (septima – oktáva) v roce 2023/2024

______________________________________________________________
 

MKG jako hostitelská škola zahraničních studentů

  • Chcete poznat jinou kulturu a přitom zůstat v Česku? Pozvěte si domů studenta ze zahraničí! Nabourejte stereotyp, seznamte se s novou kulturou a jazykem. Získáte nového člena rodiny a jedinečné zážitky. Staňte se Rotary Youth Exchange hostitelskou rodinou i vy! Více informací zde https://www.rotary.org/en/our-programs/youth-exchanges

ZŠ Nerudova je bezbariérová/partnerský projekt

  • Městu Říčany se v polovině roku 2010 podařilo získat dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „ZŠ Nerudova – stavební úpravy a vybavení učeben“. Celková výše investice byla 9 934 288 Kč, z toho byla výše dotace 7 830 916 Kč. Došlo k rekonstrukci objektu ZŠ Nerudova, která se specializuje na vzdělávání zdravotně postižených. Obsahem rekonstrukce byly výměny rozvodů vody a kanalizace, otopné soustavy, zřízení nové střechy a zateplení objektu s cílem zlepšit celkové prostředí a vzhled objektu a v neposlední řadě se budova předělala na bezbariérový objekt. Součástí projektu bylo i vybavení učebny interaktivní tabulí a počítači, čímž se zkvalitnila výuka a rozšířila se kapacita školy pro mimoškolní vzdělávání. Rekonstrukce byla ukončena v září 2011. Smlouva k nahlednutí zde.