Volitelné semináře a kroužky

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2024/2025.
Povinně volitelný seminář si studenti volí do 29. 3. 2024