Volitelné semináře a kroužky

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2024/2025.

Doporučujeme zvolit si jako seminář předmět, ze kterého žáci chtějí maturovat, budou z něj dělat přijímací zkoušky na VŠ nebo patří ke stěžejním předmětům, ve kterých budou pokračovat při dalším studiu.

Informace k jednotlivým seminářům poskytnou vyučující daných předmětů.

Povinně volitelný seminář si studenti volí do 29. 3. 2024

V septimě si žáci volí 2 semináře:

 • Seminář z anglického jazyka
 • Seminář z německého jazyka
 • Seminář ze francouzského jazyka
 • Seminář z občanského a společenskovědního základu
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z dějin umění
 • Seminář z matematiky
 • Seminář z informatiky

V oktávě si studenti volí 3 semináře:

 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z anglického jazyka
 • Seminář z německého jazyka
 • Seminář ze francouzského jazyka
 • Seminář z občanského a společenskovědního základu
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z dějin umění
 • Seminář z matematiky
 • Seminář z informatiky

Kroužky ve školním roce 2023/2024
Robotický kroužek – programování, stavba robotů LEGO EV3, 3D tisk
Kroužek deskriptivní geometrie
Více informací u paní profesorky Kundrátové – karolina.kundratova@mkg.cz