Pedagogický sbor

Jméno Zkratka Vzdělání Vyučuje předměty
Mgr. Vojtěchová Božena  Vo PedF UK M
Mgr. Bimková Marie  Bi PedF UK AJ
PhDr. Hemelík Martin  H HTF UK OSZ, D,
RNDr. Karolína Kundrátová, Ph.D. K MFF UK M, Fy
Mgr. Daníček Šimon   D FF UK, PedF UK AJ
Mgr. Jiří Svoboda Svo PřF UK, PedF UK studující IKT, VDT
Červený Květoslav Če Konzervatoř Praha HV
Laštůvková  Eva  L ZŠP FJ
Mgr. Mrůzková Helena Mr AAColl. , FHS UK, PedF UK AJ
Mgr. Náprstek Petr  PřF UK B, TV
Mgr. Růžička Jiří  R HÚ a PF JU NJ, D, DU
Mgr. Skala Lubomír  Sk PřF UK Z, Ch, TV, ŽPČ
Sloupová Eva  Sl MFF UK M
Mgr. Štumpf Bedřich  Š FTVS UK TV, VO, VKZ, SP
Ing.  Valčeková Ingrid  V VŠE, PedF UK AJ, TV
Mgr. Kottová Monika  Ko FF UK NJ
Mgr. Šárka Makovcová Mak PedF UK ČJ
Mgr. Krejčí Klára Kr PedF UK ČJ, VV
Mgr. Shrbená Barbora Sh PřF UP M, Ch
Ing.  Staněk Matouš St ČVUT, PedF UK M, TV
Mgr. Špalek Matěj  Šp PedF UK ČJ, FJ
Franklin Michael R., BSc. F University of Missouri AJ
Mgr. Šabatková Alice Šab MFF UK Fy