Pedagogický sbor

Jméno Zkratka Vzdělání Vyučuje předměty
Mgr. Bimková Marie  Bi PedF UK AJ
Červený Květoslav Če Konzervatoř Praha HV
Mgr. Daníček Šimon   D FF UK, PedF UK AJ
Franklin Michael R., BSc. F University of Missouri AJ
PhDr. Hemelík Martin  H HTF UK OSZ, D,
Mgr. Kottová Monika  Ko FF UK NJ
Mgr. Krejčí Klára Kr PedF UK ČJ, VV
RNDr. Karolína Kundrátová, Ph.D. K MFF UK M, Fy
Laštůvková  Eva  L ZŠP FJ
Mgr. Šárka Makovcová Mak PedF UK ČJ
Mgr. Mrůzková Helena Mr AAColl. , FHS UK, PedF UK AJ
Mgr. Náprstek Petr  PřF UK B, TV
Mgr. Růžička Jiří  R HÚ a PF JU NJ, D, DU
Mgr. Shrbená Barbora Sh PřF UP M, Ch
Mgr. Skala Lubomír  Sk PřF UK Z, Ch, TV, ŽPČ
Sloupová Eva  Sl MFF UK M
Ing.  Staněk Matouš St ČVUT, PedF UK M, TV
Mgr. Jiří Svoboda Svo PřF UK, PedF UK studující IKT, VDT
Mgr. Šabatková Alice Šab MFF UK Fy
Mgr. Špalek Matěj  Šp PedF UK ČJ, FJ
Mgr. Štumpf Bedřich  Š FTVS UK TV, VO, VKZ, SP
Ing.  Valčeková Ingrid  V VŠE, PedF UK AJ, TV