Pedagogický sbor

Jméno Zkratka Vzdělání Vyučuje předměty
Mgr. Vojtěchová Božena  Vo PedF UK M
Mgr. Bimková Marie  Bi PedF UK AJ
PhDr. Hemelík Martin  H HTF UK OSZ, D, VDT, IKT
RNDr. Karolína Kundrátová, Ph.D. K MFF UK M, Fy, IKT
Mgr. Daníček Šimon   D FF UK, PedF UK AJ
Ing. Sabelová Jarmila S VŠCHT, PedF JEP Ch
Červený Květoslav Če Konzervatoř Praha HV
Laštůvková  Eva  L ZŠP FJ
Mgr. Mrůzková Helena Mr AAColl. , FHS UK, PedF UK AJ
Mgr. Náprstek Petr  PřF UK B, Z, TV
Mgr. Růžička Jiří  R HÚ a PF JU NJ, D, DU
Mgr. Skala Lubomír  Sk PřF UK Z, Ch, TV, ŽPČ
Sloupová Eva  Sl MFF UK M
Mgr. Štumpf Bedřich  Š FTVS UK TV, VO, VKZ, SP
Ing.  Valčeková Ingrid  V VŠE, PedF UK AJ
Mgr. Kottová Monika  Ko FF UK NJ
Bc. Anna Císlerová C studující FF UK ČJ
Mgr. Žižková Marie Ž PedF UK ČJ
Mgr. Shrbená Barbora Sh PřF UP Ch
Ing.  Staněk Matouš St ČVUT, PedF UK M, IKT
Mgr. Špalek Matěj  Šp PedF UK ČJ, FJ, TV
Blengino Eduardo Adrian BA. Bl University of California AJ