Olympiáda v Aj

Dne 15. 3. 2023 se konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce kategorie III A, kterého se zúčastnili studenti našeho gymnázia, gymnázia Říčany a studenti z gymnázií Čelákovice a Brandýs n. L. Sára Michalská ze sexty A se umístila na krásném 3.místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
[Ing. Ingrid Valčeková]