Termíny přijímacího řízení JPZ 2024

Řádný termín: úterý 16. dubna 2024 a středa 17. dubna 2024

Náhradní termín: 29. dubna 2024 a 30. dubna 2024

  • možnost podat až 3 přihlášky do oborů vzdělávání
  • uchazeč pevně stanoví pořadí škol na přihlášce
  • systém (Centrum) po vyhodnocení přijímacích zkoušek přidělí uchazeči školu dle preferovaného pořadí, zápisové lístky již nebudou potřeba
  • pokud uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, v dané škole podá „vzdání se“ svého místa…
  • přihláška se podává elektronickou formou(prostřednictvím identity občana)/v listinné podobě na tiskopisu od 1. února do 20. února 2024

Informace na …. https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska