DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA – 28. 11. 2023–školní kolo II. kategorie

  1. Barbora Horáková (oktáva) – 55 bodů
  2. Hynek Strnad (sexta) – 53 bodů
  3. Karolína Kotišová (sexta) – 52 bodů/8

Ema Glacnerová (oktáva) – 52 bodů/8

  • Václav Hudos (oktáva) – 51 bodů
  • Richard Václavík (septima A) – 50 bodů/10
  • Filip Hošek (oktáva)50 bodů/9
  • Michaela Suchá (oktáva) – 49 bodů/9
  • Michaela Horká (oktáva) – 49 bodů/7
  • Kryštof Cílek (sexta) – 48 bodů
  • Julie Moravcová (septima A) – 47 bodů

Celkově se školního kola dějepisné olympiády zúčastnilo 11 studentek a studentů ze tříd sexta, septima A a oktáva.

Celkový počet byl 60 bodů. Do okresního kola postupují první tři účastníci. V našem případě se pokusím přesvědčit organizátory okresního kola o nominaci čtyř našich studentů, neboť na třetím místě se i po rozřazovacích otázkách umístili dvě studentky s identickým počtem bodů.

Všichni účastníci přesáhli hranici úspěšnosti, která činila více než 60 % z celkového počtu bodů.

Děkuji všem za účast na školním kole dějepisné olympiády, vážím si toho, mj. i proto, že jsou ochotni studenti absolvovat test i v době svého osobního volna.

Gratuluji vítězce a ostatním postupujícím!

[PhDr. Martin Hemelík]