Soutěž Eustory

Společně s bratrem Mikulášem jsme se tento rok zúčastnili soutěže Eustory, kterou pořádá instituce Moderní dějiny. Jejím letošním cílem bylo ukázat, jak mohou ,,velké“ světové dějiny ovlivnit ,,malou“ historii jednotlivce či rodiny. Po krátkém váhání jsme se rozhodli zpracovat příběh našeho pradědy Valtra Grossmana, který kvůli svému židovskému původu prožil téměř celou druhou světovou válku v koncentračních táborech. Naším záměrem však nebylo převyprávět pouze jeho příběh, ale hlavně se zamyslet nad tím, co se stalo po jeho návratu domů. Dodnes zůstává pro naši rodinu tajemstvím, proč se s ní rozhodl navždy přerušit veškeré kontakty a nikdy se k ní nehlásit.

  Ve filmu jsme se tak nejdříve zaměřili na jeho osud během války a snažili se ho ukázat i v historickém kontextu. Chtěli jsme tím přispět k pochopení, co ho k jeho činu mohlo vést. Práci jsme také proložili rozhovory s našimi učiteli, čímž moc děkuji porofesoru Martinu Hemelíkovi nejen za odborné shrnutí situace Židů po válce, ale i jeho osobní názor na naše téma. Konec filmu je zakončen rozhovory s našimi rodinnými příslušníky, kde se vyjadřují k tomu, jak celou věc vnímají. 

  I přes technické problémy se nám podařilo práci odeslat včas a k našemu velkému překvapení jsme byli vybráni mezi deset finalistů, kteří měli své práce představit a obhájit 22.9. v Ostravě. Vrámci setkání jsme měli možnost shlédnout i práce ostatních finalistů a všem bych ráda tímto pogratulovala, jelikož se jednalo o opravdu úžasné myšlenky a skvělá zpracování. 

Naším cílem bylo umístit se v první polovině. I když po odprezentování ostatních prací jsme tomu přestávali věřit, nakonec jsme skončili na druhém místě! 

Součástí ceny nebyly jen věci hmotné, ale hlavně např. možnost se zadarmo zúčastnit mezinárodního historického summitu konaného v Praze na konci září.

A na konec, zajímá vás, k jakému závěru jsme v projektu dospěli? To už se budete muset dozvědět ve filmu samotném. 🙂

[Barbora Horáková, oktáva]