Radimský a Gabriel

Náš seminář umění jsme zahájili již tradiční exkurzí do Prahy, kde jsme tentokrát navštívili hned dvě výstavy. Začali jsme v Galerii České spořitelny menší výstavou děl Václava Radimského, významného českého impresionisty. Užili jsme si jeho krajiny a dozvěděli se i mnoho informací z jeho života – ať už o jeho pobytu ve Francii, kde potkal tehdejší elitu impresionismu, nebo o následném návratu do Čech. Od impresionismu 19. století jsme se přesunuli do současnosti k českému sochaři Michalu Gabrielovi, jehož výstavu v Nové síni jsme navštívili jako druhou. Společně se dvěma sochami jsme viděli i nespočet návrhů jiných již existujících soch. Někteří z nás, kteří se již někdy s dílem Gabriela setkali, je v nich bez zaváhání rozpoznali. Začátek semináře to byl úspěšný a už se všichni těšíme na další výstavy, které tento rok navštívíme. [Ema Glacnerová, OKTÁVA]

dav