Praha kulturní i historická

Ve středu 24. května 2023 jsme se s kvartou zúčastnili komentované prohlídky Národního divadla, doslova od sklepa po střechu. Výklad byl zajímavý, leč trochu uspěchaný, aby se dostalo i na další zájemce. Tempo jsme však udrželi a na základě nabytých informací sestavili studenti několik otázek. Tak schválně, jak dobře znáte Národní divadlo?

1.       Co je napsáno nad oponou Národního divadla? (Národ sobě – poukazuje na soudržnost českého národa.)

2.       Kolik má Národní divadlo opon? (5)

3.       Je z terasy Národního divadla vidět rozhledna na Petříně? (ano)

4.       Je z terasy Národního divadla vidět Pražský hrad? (ano)

5.       Proč se říká nazdar? (Protože když se vybíralo na Národní divadlo, rozdávaly se letáky s nápisem Na zdar (rozuměj akci, aby se podařila).)

6.       Kde stojí Národní divadlo? (na Národní třídě)

7.       Proč shořelo (z jedné třetiny) Národní divadlo? (Asi někdo zapomněl pořádně zavřít svářečku a střecha chytla. Uvnitř panovala panika, a proto oheň nestihli uhasit dřív.)

8.       Kdy hořelo Národní divadlo? (1881)

9.       Kdo byl architektem Národního divadla? (Zítek)

10.   Kolik je v Národním divadle základních kamenů? (23)

11.   Má František Palacký v Národním divadle bustu? (ano)

12.   Kolik peněz se vybralo na rekonstrukci Národního divadla? (více než 1 milion zlatých)

13.   Kolik bust je v Národním divadle? (82)

14.   Kdo byl představitelem první rady pro založení Národního divadla? (František Palacký)

15.   Jak velký je na výšku lustr v Národním divadle? (5 metrů)

16.   Proč odzlatili výzdobu divadla? (Protože si zlaté plátky brali lidi domů, zlato zůstalo jen tam, kam nelze dosáhnout.)

Středeční exkurzi do Prahy jsme zakončili v Malé galerii františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné na výstavě „P. Richard Henkes – stavitel mostů mezi Čechy a Němci“. P. Henkes byl římskokatolický kněz, původem Němec, který působil na Moravě. Nacisté jej poslali do koncentračního tábora v Dachau, kde zemřel na tyfus poté, co se dobrovolně nabídl pečovat o nemocné spoluvězně. Na výstavě je ke zhlédnutí komiks o jeho životě. A my jsme o něm slyšeli již na exkurzi do Mnichova.

[RNDr. Karolína Kundrátová, Ph.D.]