Matematická olympiáda – vynikající výsledek našeho studenta

Ve středu 12. 4. 2023 se naši studenti za doprovodu paní profesorky Kundrátové zúčastnili okresního kola Matematické olympiády. Vynikajícího výsledku dosáhl Václav Jaroš [TERCIE], který se umístil na děleném 1. místě. Úspěšnými řešiteli byli i studenti Jan Prox a Matyáš Kvasnička [oba SEKUNDA].

Všem studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.