Delikvence mládeže

Ve středu 8.11.2023 se sexta vydala na přednášku o delikvenci mládeže do sociologického ústavu AV ČR. Na místě jsme probírali problematiku začlenění mladistvých ve vrstevnickém kolektivu a nástrahy, které na nás v tomto životním období číhají. Zopakovali jsme si základy sociologie a dozvěděli jsme se, na čem zrovna sociologický ústav pracuje, a jak taková práce vypadá. Po přednášce jsme si ještě prohlédli zdejší knihovnu a nabyti nových dojmů jsme vyrazili zpět do Říčan.

[Martin Suchý, SEXTA].