Dějepisná olympiáda – okresní kolo

V I. kategorii, která je určena pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se na 2. místě umístil Václav Jaroš z tercie.

V II. kategorii, která je určena pro žáky SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií jsme měli několikanásobné zastoupení:

Filip Hošek ze septimy – 5. místo

Barbora Horáková ze septimy – 9. místo

Markéta Formánková z oktávy – 13. místo.

Děkujeme za reprezentaci školy.