Zpívá MKG

Dne 30. března proběhla na škole soutěž ve zpěvu pro studenty primy až kvarty. Všem děkuji za skvělou účast a kolegovi panu Červenému za organizaci celé soutěže.

  1. místo TERCIE
  2. místo PRIMA
  3. místo KVARTA

Díky všem.

Helena Mrůzková