Zeměpisná procházka Prahou

Oblast Florence z Vítkova

V pořadí teprve druhá, ale myslím docela úspěšná zeměpisná procházka Prahou se uskutečnila 26. 5. 2023 za účasti studentů sexty A a B. Zaměření vycházky bylo především na veřejný prostor ve městě (jeho funkce a možnosti) a urbanismus. Okrajově pak na moderní architekturu v Praze. Studenti si připravili krátké informační prezentace o některých stavbách, které jsme navštívili. První zastávkou bylo pražské hlavní nádraží, pokračovali jsme k Národnímu muzeu a posléze přejeli do CAMP Praha v areálu Emauzského kláštera. Po asi půlhodinové návštěvě CAMP, kde byla zrovna výstava fotografií pražské architektury, jsme přes Emauzy pokračovali na náplavku a po ní okolo Tančícího domu k Mánesu. Po krátké návštěvě exteriéru i interiéru Nové scény Národního divadla, jsme přes Národní třídu (Drn, Máj, Quadrio) pokračovali na náměstí Republiky. Zde byla půlhodinová pauza na oběd. Kromě krátkých zastávek u Šporkova paláce a novostavby v ulici Na Florenci od Zahy Hadid, jsme prošli problematickou oblastí Florence a vystoupali do poloviny Vítkova, odkud je dobrý výhled na celou dynamicky se měnící oblast. Po bývalé železniční trati proměněné na cyklostezku (také specifický druh veřejného prostoru) jsme se vraceli zpět na hlavní nádraží. Cestou jsme ještě věnovali pozornost funkcionalistickému skvostu Prahy – domu Radost. Myslím, že po osmi kilometrech, šesti hodinách a bezmála dvaceti informačních vstupech učitele nebo studentů měli všichni radost, že akce končí. Děkuji všem účastníkům za houževnatost a odvahu se zúčastnit trochu neobvyklé vycházky.

[Mgr. Lubomír Skala]

Kubistická lampa/lavička od Emila Králíčka
Skala a Mánes