Testování IQ na naší škole

V pondělí 17. 10. 2022 proběhlo v naší škole ve spolupráci s MENSA Česká republika IQ testování žáků. Naše škola od letošního roku usiluje o titul „Škola spolupracující s Mensou“, a jednou z akcí je právě testování IQ.

Mensa je organizací sdružující lidi s vysokým IQ a podporující rozvoj nadaných dětí. V České republice je zřizovatelem Mensa gymnázia pro nadané, organizuje soutěž Logická olympiáda (které se každoročně zúčastňujeme), zakládá kluby nadaných dětí a herní kluby.

Členem Mensy se může stát každý, kdo absolvuje prezenční mensovní test s výsledkem IQ 130+.