Tercie v ČNB

V úterý 26. září jsme se s tercií vydali na exkurzi do České národní banky. Vyrazili jsme vlakem z Říčan na Hlavní nádraží v Praze, odkud jsme šli pěšky k budově banky. Tam na nás čekal příjemný průvodce, který nás uvítal a uvedl dovnitř. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a začal výklad na téma “Lidé a peníze”. Průvodci nám například vysvětlili, jak fungují
bankovní účty, od čeho se odvíjí inflace, kdo je v bankovní radě a co se na ní řeší, nebo jak fungují komerční banky. Na všechny naše doplňující dotazy nám vždy rádi odpověděli.
[Adam Auředník, tercie]