Tercie na Pražském hradě

V úterý 19. září jsme se třídou navštívili Pražský hrad. Jako vždycky jsme jeli do Prahy vlakem a pak si užívali procházku městem. Tentokrát jsme ale nechodili jen po nádvořích a zahradách Hradu, ale prohlédli jsme si i interiéry Starého královského paláce. Mohli jsme obdivovat například Vladislavský sál, největší slavnostní prostor této středověké části z období pozdní gotiky. Jméno nese po králi Vladislavu Jagellonském a každoročně v něm probíhá například udělování státních vyznamenání prezidentem republiky dne 28. října. Také jsme měli možnost vyhlédnout z těch oken Hradu, ze kterých při vzpouře českých stavů proti porušování Rudolfova majestátu byli vyhozeni královští místodržící. Připomněli jsme si tak událost, která zahájila české stavovské povstání, a tím i třicetiletou válku. Zaujalo nás ale i to, že při ní nedošlo k žádným obětem na životech. Za krásného počasí, které ten den panovalo, jsme si prošli i Zlatou uličku. Když jsme došli až k Daliborce, všichni jsme si vzpomněli na loňskou povinnou četbu Starých pověstí českých. Věděli jsme, že věž sloužila jako vězení. Teď jsme ale měli možnost prohlédnout si její kobky a kruhový otvor v podlaze, který vedl do hladomorny. Z toho na nás šel strach. Zážitek to byl moc hezký, ale ten den nás čekalo ještě jedno překvapení. Náš pan profesor třídní nás vzal do Alchymistického muzea a kavárny Kellyxír. Většina z nás tam byla poprvé a byl to zážitek! Nejprve jsme se usadili ve venkovním prostoru. S údivem jsme sledovali, jak nám alchymističtí učenci připravují všelijaké životodárné elixíry. Podávaly se stylově v alchymistických baňkách, ve kterých to bublalo a kouřilo se z nich. Největší zájem byl o červený elixír života a energie, někteří ale volili i modrý, nebo zelený. Také jsme prošli půdní laboratoř.

[Elen Cimprichová, tercie]