Slovní hodnocení na vysvědčení 2019/20/21

V případě podání přihlášky k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 je ZŠ povinna převést slovní hodnocení do formy známek. V případě nepřevední slovního hodnocení nemá žák/účastník řízení nárok na 3 body (viz kritéria hodnocení).

Pokud tato skutečnost nastane, bude zákonný zástupce/účastník řízení upozorněn a požádán o odstranění nedostatků (do 2. března 2021).

Mgr. Helena Mrůzková