Přípravný kurz k přijímacímu řízení 2021

Přípravný kurz k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021

Přípravné kurzy probíhají v pondělí od 15:00 – 16:40

5. 10., 12. 10., 19.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12.2020

Kurzovné: 4.000,- / 10 vyučovacích bloků (45 min. matematiky a 45 min. českého jazyka a literatury). Platba kurzu probíhá od 15.9.2020 do 30.9.2020 na účet školy č.: 427107309/0800 (do poznámky přípravný kurz a jméno žáka) nebo v sekretariátu školy u pí. Broukalové – tel.: 323 632 590, e-mail: info@mkg.cz

(Pouze pro žáky z 5. tříd ZŠ!)

Do kurzu je možné se přihlašovat od 1.9.2020 telefonicky v sekretariátu školy u pí Broukalové.