Přípravný kurz k přijímacímu řízení 2021

Termín zahájení přípravného kurzu – v letošním roce se nebude konat.

Sledujte prosím naše stránky.

Sledujte prosím naše stránky/přijímací řízení, veškeré aktuální informace k přípravným kurzům a přijímacímu řízení budou zde aktualizovány.

Děkuji

Mgr. Helena Mrůzková