Ochrana osobních údajů

„Společnost Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., IČO: 26144123, se sídlem Táborská 1685/47b, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74128 („Správce“), tímto ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, sděluje Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorujícímu orgánu informace o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Mgr. Jana Tomaiera, advokáta vykonávajícího advokacii jako společník Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Černokostelecká 281/7, 100 00 Praha 10, tel.: +420 224 325 708. , e-mail: jan.tomaier@tomaierlegal.cz, ID datové schránky: chqucvw.“