DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA – 8. 12. 2022–školní kolo II. kategorie

  1. Barbora Horáková (septima)– 47,5 bodu
  2. Filip Hošek (septima) – 44 bodů
  3. Markéta Formánková (oktáva) – 43,5 bodu
  4. Václav Hudos (septima) – 43 bodů
  5. Marcela Čápová (septima) – 39 bodů
  6. Michaela Horká (septima) – 38 bodů
  7. Michaela Suchá (septima) – 36,5 bodu
  8. Martin Malý (kvinta) – 35,5 bodu
  9. Hynek Strnad (kvinta) –32 bodů

Celkově se školního kola dějepisné olympiády zúčastnilo 9 studentek a studentů ze tříd kvinta, septima a oktáva.

Celkový počet byl 60 bodů. Do krajského kola postupují první tři účastníci.

Děkuji všem za účast na školním kole dějepisné olympiády, vážím si toho, mj. i proto, že jsou ochotni studenti absolvovat test i v době svého osobního volna.

Gratuluji vítězce a ostatním postupujícím!

[PhDr. Martin Hemelík]