Sportovní den na MKG 23.5.2019

Sportovní den

Sportovní den se udál dne 23. května 2019 v sokolovně a nesl název Memoriál Vildy Herverta.

Vše to začalo ve čtvrtek v půl desáté ráno vysvětlením pravidel a bylo řečeno pár důležitých informací. Hrály se dva sporty, a to přehazovaná, kterou hrály holky, a fotbal pro kluky.

Účastnili se žáci tříd Primy oblečeni do bílé barvy, Sekundy A v červeném, Sekundy B v modrém, Tercie byla zelená a nakonec Kvarta měla černé oblečení.

Myslím, že mohu za všechny s klidem říct, že si to všichni moc užili a bavili se, ale maturanti si museli procházet těžkou stresovou situací a týden, který byl pro nás nižší ročníky spíš odpočinkový byl pro ně jeden z nejnamáhavějších. Musíme jim za tento týden poděkovat, protože byli určitě všichni moc rádi za volno a také za to jak krásně reprezentují naši školu skvělými výsledky.

Harmonogram zněl následovně… nižší ročníky prima až sekunda hrály každé družstvo s každým a tercie s kvartou společně. Vítěz ze skupiny mladších hrál s vítězem starších. Následoval boj o třetí a čtvrté místo.

V přehazované se umístila na prvním místě Sekunda A a na druhém Tercie, třetí místo obsadila kvarta. Potom už následuje smutnější, ale stejně úctyhodné čtvrté místo Sekundy B a pátá Prima.

Ve fotbalu získala skvělý výsledek prvního místa kvarta, která porazila Sekundu A. Třetí místo vybojovala Tercie. Čtvrtá skončila opět Sekunda B a pátá Prima.

Čekání na vyhlášení výsledků si žáci Sekundy B a Tercie zpříjemnili hrou přehazované bez pravidel a v neurčitém počtu. Pak již následovalo jen vyhlášení, rozdávání cen a slejvák 😊 Po půl dvanácté jsme se všichni rozešli.

Kačka Janečková 2.B

 

 

 

Maturitní zkouška 2019

Blahopřeji našim maturantům ke krásnému výsledku u maturitních zkoušek 2019. 22 studentů/studentek prospělo s vyznamenáním z celkového počtu 27.