Přednáška pro seminář 7.A a 7.B v pátek 2. 10. 2020

 

Střední východ - nástěnná politická mapa | Království Map

Dne 2. října 2020 se na naší škole MKG uskutečnila přednáška sympatického Filipa Bělohubého o jeho znalostech a zkušenostech s Kurdistánem.  I když jsme začínali v brzkých hodinách, připojilo se k našemu semináři mnoho dobrovolníků, jak studentů, tak i našich profesorů a profesorek.

Úspěšnost našich maturantů MZ 2020 v přijetí na VŠ (100%)

VŠ, fakulta, obor
Univerzita Karlova; Přírodovědecká fakulta; Biochemie
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; Fakulta veterinárního lékařství; Veterinární lékařství
Univerzita Karlova; Filozofická fakulta; Historie
Univerzita Karlova; Lékařská fakulta v Hradci králové; Všeobecné lékařství
Univerzita Karlova; Pedagogická fakulta; Dějepis a výtvarná výchova
Newton college; Psychologie pro manažery
Newton college; Digitální marketing
Univerzita Karlova; Fakulta sociálních věd; Ekonomie a finance
Česká zemědělská univerzita v Praze; Provozně ekonomická fakulta; Provoz a ekonomika
Univerzita Karlova; 2. lékařská fakulta; Všeobecné lékařství
Masarykova univerzita; Právnická fakulta; Právo a právní věda
Newton college; Management a podnikání
Masarykova univerzita; Právnická fakulta; Právo a právní věda
Vysoká škola chemicko- technologická; Fakulta potravinářské a biochemické technologie; Biochemie a biotechnologie
Univerzita Karlova; 1. lékařská fakulta; Všeobecné lékařství
Masarykova univerzita; Fakulta sociálních studií; Mezinárodní vztahy, Politologie
Univerzita Karlova; Filozofická fakulta; Sociální práce
Vysoká škola ekonomická; Fakulta mezinárodních vztahů; Mezinárodní obchod
Univerzita obrany; Fakulta vojenských technologií; Kybernetická bezpečnost
Masarykova univerzita; Pedagogická fakulta; Speciální pedagogika
Univerzita Karlova; 1. lékařská fakulta; Adiktologie
Vysoká škola ekonomická; Fakulta informatiky a statistiky; Aplikovaná informatika
Vysoká škola ekonomická; Fakulta mezinárodních vztahů; Mezinárodní obchod
Vysoká škola ekonomická; Fakulta mezinárodních vztahů; Mezinárodní vztahy a diplomacie
Univerzita Karlova; Pedagogická fakulta; Speciální pedagogika

Maturitní zkouška 2020

Všem maturantům srdečně blahopřeji k úspěšnému složení maturitní zkoušky 2020. Z 24 maturujících prospělo 18 s vyznamenáním. Mgr. Helena Mrůzková