Okresní kolo olympiády z anglického jazyka – 2020

Dne 19. února 2020 se konalo na říčanském gymnáziu okresní kolo olympiády kategorie III.A v anglickém jazyce. Náš student Ondřej Svatoš (septima) se umístil na 1. místě. Velká gratulace Ondřejovi za reprezentaci školy a poděkování vyučujícím anglické sekce na naší škole!

 

 

Fyziklání 2020

Fyziklání 2020

Dne 14. února 2020 se v konferenčních prostorách Top Hotelu Praha konala mezinárodní soutěž Fyziklání a my jsme byli opět u toho!

Jeden den s fyzikou

Jeden den s fyzikou, areály KarlovTroja

Ve čtvrtek 13. února 2020 se rovná desítka studentů naší školy zúčastnila stejnojmenné akce na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou. Tato tradiční akce se pořádá pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Studentům se nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídky špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty Matfyzu.

Den jsme si užili a mnohému jsme se přiučili. Zase máme o čem přemýšlet a diskutovat.

(více na https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/informacni-dny/jeden-den-s-fyzikou/2020).

 

 

Přírodovědecká fakulta UK

V pátek 24. 1. 2020 se dvanáct studentů septimy pod vedením Mgr. Lubomíra Skaly zúčastnilo dne otevřených dveří na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty UK. Studenti si vyslechli dvě přednášky týkající se demografie a uplatnění geografů ve veřejné správě. Ve velké posluchárně byl k dispozici program o studijních oborech a přijímacích zkouškách. Na chodbách byl k vidění a vyzkoušení program geologických oborů, geografů a demografů. S několika studenty jsme nahlédli do geografické knihovny, k vidění byly i 3D modely krajiny z oboru geoinformatiky.

 

Umělecké a historické zážitky na konci roku 2019

Umělecké a historické zážitky v prosinci

Adventní čas trávili mnozí studenti návštěvou Prahy. Septima v rámci dějin umění obdivovala nejprve Lobkovický palác na Pražském hradě. Portrétní galerie Pernštejnů a posledních Rožmberků předchází Infantce Margaritě od Velázqueze, po hudebních skvostech pak Senoseč od Brueghela rozměrným pohledům na Londýn od Canaletta. Po krátké zastávce u renesančních oken Vladislavského sálu jsme se přesunuli na odpočinek do Café Šternberk. Národní galerie otevřela ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech novou expozici Staří mistři. Věnovali jsme se pouze renesanci a manýrismu. Na jaře se sem vrátíme, abychom si prohlédli baroko s rokokem.

„O klobouk kouzelníka Pokustóna” aneb „V jednoduchosti je krása”

„O klobouk kouzelníka Pokustóna” aneb „V jednoduchosti je krása”

22. ročník soutěže
„O klobouk kouzelníka Pokustóna” aneb „V jednoduchosti je krása”
Cíl soutěže: Porovnání získaných vědomostí a dovedností žáků zábavnou formou. Přínosem by mělo být zvýšení zájmu o přírodní vědy, rozšíření a aplikace vědomostí, navázání kontaktů a rozvoj organizačních schopností.Naši žáci se zúčastnili dne 6. 12 .2019 finální soutěže a s přehledem se umístili na 1. místě. Gratulujeme!!!

Poděkování patří i paní profesorce Mgr. Barboře Shrbené!!!