Výsledková listina – náhradní termín 18.5.2022

Postup pro rodiče:

  1. Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledkové listiny. Po lhůtě 10 dnů je bráno, že uchazeč nemá o studium zájem.
  2. Uchazeči, kteří nebyli přijati pro nedostačující kapacitu oboru a mají zájem o studium, podávají odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává až v době, kdy uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Odvolání se podává do 3 pracovních dnů od obdržení nepřijetí ke studiu.
  3. Uchazeči přijatí na odvolání rovněž odevzdávají zápisový lístek ke studiu.