Výsledková listina JPZ po náhradním termínu 29. 6. 2020 čas: 12:00