Výlet studentů MKG do Švýcarska – CERN

Ve večerních hodinách 12. září od školy vyrazil autobus plný studentů Masarykova klasického gymnázia. Po nočním přejezdu jsme si prošli Německou část Kostnice, kde jsme mimo jiné viděli Husův kámen, neb Husův dům. Dále jsme tentýž den pokračovali do Technorami – švýcarského naučného science centra, kde jsme strávili odpoledne plné fyzikálních a chemických pokusů.

Druhý den jsme zasvětili vědě v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (v CERNU) na akci CERN open days. I přes špatnou organizaci ze strany CERNU se nám podařilo dostat se do výzkumného střediska, kde jsme měli možnost vyzpovídávat jaderné vědce a inženýry. Některým z nás se povedlo navštívit Kompaktní lineární urychlovač CLiC, který je prototypem připravovaného lineárního urychlovače, který by měl pomoci poodhalit nám neznámé vlastnosti základních stavebních kamenů hmoty. V CERNU jsme měli možnost vidět testování nového nástroje – plazmatické čočky, která dokáže „zaostřit“ tok částic ve všech směrech, na rozdíl od magnetů, které způsobují malé, ale znatelné odchylky.

Náš poslední den jsme strávili v sýrárně v Gruyère, čokoládovně Cailler a půvabném Bernu – hlavním městě Švýcarska. Poté nás již čekala cesta do Říčan, kam jsem zdárně v brzkých hodinách dorazili.

Studenti MKG (Kvarta, Kvinta).