Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

MŠMT v souladu s § 60c odst. 1 školského zákona stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu za vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

  1. termín: 16. dubna 2020
  2. termín: 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

  1. termín: 13. května 2020
  2. termín: 14. května 2020

 

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 2. března 2020.