Školní kolo dějepisné olympiády

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA – 27. 11. 2020 – školní kolo II. kategorie

1. Markéta Formánková (sexta) – 50 bodů

2. Marcela Čápová (sexta) – 47 bodů

3. Filip Hošek (kvinta) – 45 bodů

4. Barbora Horáková (kvinta) – 41 bodů

5. Michal Bóna (sexta) – 34 bodů

Do krajského kola postupují první tři účastníci.

Gratulujeme vítězce a ostatním postupující!