Scotland – červen 2019/září 2019

Zájezd do Skotska

Začátkem června 2019 a září 2019 se studenti naší školy zúčastnili autokarového zájezdu do Skotska. Během našeho putování Skotskem jsme měli možnost poznat zemi a její nejznámější symboly – sukně z tartanu, skotské dudy i překrásnou vrchovinu „Highlands“. Byla to cesta plná neopakovatelných zážitků, na které jsme navštívili mnoho skotských i anglických měst, nádhernou skotskou i anglickou krajinu a získali jsme mnoho nových informací.

Naše cesta začala v Nizozemsku, kde jsme navštívili městečko Volendam. Procházkou po hrázi podél moře jsme se kochali pohledem na kotvící lodě a malebné starobylé domečky a rybářské příbytky. Navštívili jsme sýrárnu a dílnu na výrobu dřeváku.

Z Holandska jsme v kajutách lodi propluli do Newcastlu a autobusem jsme dál pokračovali do Skotska. Po cestě jsme se zastavili u Hadrianova Valu postaveného Římany ve 2. století  a dál přejeli do městečka Melrose, kde jsme si prohlídli zříceninu slavného kláštera Melrose Abbey.

Bydleli jsme ve městě Glasgow, odkud jsme podnikali celodenní výlety  a navštívili řadu dalších skotských měst a hradů . V městečku Dundee  jsme si prohlédli loďRRS Discovery“, která vezla první expedici na Antarktidu pod vedením kapitána Scotta.

V půvabném  univerzitním městečku St. Andrews jsme si prohlédli katedrálu a hrad.  Krásným zážitkem byla návšteva pohádkového zámku Glamis Castle, kde trávila dětství královna matka. Nevynechali jsme ani  prohlídku hradu Stirling, který byl klíčovým hradem v historii skotského království. Neopakovatelným zážitkem byl výlet za lochnesskou příšerkou „Nessie“ překrásným údolím, kde se nám  po cestě  otevřel výhled  na nejvyšší horu Velké Británie „Ben Nevis“.

Perlou celého zájezdu byla návštěva hlavního města Skotska Ediburghu, který je zapsán na seznamu Unesco a představuje jedno z nejkrásněji položených měst světa. Prohlídli jsme si hrad s expozicí korunovačních klenotů skotských králů a prošli si ulicí zvanou „Královská míle“, která je lemována středověkými domy.

Po cestě zpět  anglickou krajinou  jsme projížděli jezerní oblastí „Lake District“ , kde jsme navštívili proslulé turistické městečko Keswick se zajímavými zelenými domy a zastavili se u břehu překrásného jezera.

Poslední den naší cesty jsme celý věnovali Londýnu, kde jsme si prohlédli nejkrásnější londýnskou čtvrť WESTMINSTER. Plavili jsme se lodí po Temži  odkud se nám postupně odkrývaly výhledy na výrazné dominanty britské metropole jako je katedrála sv. Pavla, Shakespearovo divadlo Globe až na impozantní Tower Bridge.  TOWER je  nejvýznamnější historická památka, kde jsou uloženy nejvzácnější poklady britské říše. Na závěr jsme podnikli  dlouhou pěší procházku, kde jsme navštívili oblast Buckinghamského paláce a řadu  vyznamných londýnských  náměstí. Nakonec jsme si dopřáli zasloužené  občerstvení v čínské čtvrti.a zbytek času jsme věnovali nákupům a pořizování  dárků a suvenýrů pro svoje blízké.

Studenti MKG