Přírodovědecká fakulta UK

V pátek 24. 1. 2020 se dvanáct studentů septimy pod vedením Mgr. Lubomíra Skaly zúčastnilo dne otevřených dveří na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty UK. Studenti si vyslechli dvě přednášky týkající se demografie a uplatnění geografů ve veřejné správě. Ve velké posluchárně byl k dispozici program o studijních oborech a přijímacích zkouškách. Na chodbách byl k vidění a vyzkoušení program geologických oborů, geografů a demografů. S několika studenty jsme nahlédli do geografické knihovny, k vidění byly i 3D modely krajiny z oboru geoinformatiky.