Přijímací řízení 2023

Řádný termín:

  1. termín 17. 4. 2023
  2. termín 18. 4. 2023

Náhradní termín:

  1. termín 10. 5. 2023
  2. termín 11. 5. 2023

Náležitosti:

  1. Přihláška se podává do 1. března 2023. Potvrzena školou + známky za 4. ročník a 1/2 5. ročníku.
  2. V případě potřeby bude k přihlášce předloženo doporučení školského poradenského zařízení (navýšení času,…).
  3. Pozvánky bude škola zasílat 14 dní před přijímacím řízení.
  4. Přijímací zkoušky jsou formou Cermat zkoušek, škola nedělá školní kolo.
  5. Výsledky přijímacích zkoušek budou Cermatem zpřístupněny do 28. dubna 2023.
  6. Výsledková listina do následných dvou pracovních dnů. 2. května 2023

Přejeme všem zájemcům o studium na naší škole hodně štěstí během přijímacího řízení.