Přijímací řízení 2022

Řádný termín:

  1. termín 19. dubna 2022
  2. termín 20. dubna 2022

Náhradní termín:

  1. termín 10. května 2022
  2. termín 11. května 2022

Náležitosti:

  1. Přihláška se podává do 1. března 2022. Potvrzena školou + známky za 4. ročník a 1/2 5. ročníku.
  2. V případě potřeby bude k přihlášce předloženo doporučení školského poradenského zařízení (navýšení času,…).
  3. Pozvánky bude škola zasílat 14 dní před přijímacím řízení.
  4. Přijímací zkoušky jsou formou Cermat zkoušek, škola nedělá školní kolo.
  5. Výsledky přijímacích zkoušek budou Cermatem zpřístupněny do konce dubna 2022.
  6. Výsledková listina do následných dvou pracovních dnů.

Přejeme všem zájemcům o studium na naší škole hodně štěstí během přijímacího řízení.