Přednáška pro seminář 7.A a 7.B v pátek 2. 10. 2020

Střední východ - nástěnná politická mapa | Království Map

Dne 2. října 2020 se na naší škole MKG uskutečnila přednáška sympatického Filipa Bělohubého o jeho znalostech a zkušenostech s Kurdistánem.  I když jsme začínali v brzkých hodinách, připojilo se k našemu semináři mnoho dobrovolníků, jak studentů, tak i našich profesorů a profesorek. Ze začátku jsme se dozvěděli obecné informace o Kurdistánu. Pro ty, kteří se nezúčastnili přednášky a nejsou v tomto tématu znalí, tak Kurdistán je neformální název pro oblast na Blízkém východě, která je obydlená populací Kurdů již po tisíciletí. Od počátku 20. století se snaží ozbrojeným bojem a politickým úsilím vytvořit samostatný stát nebo alespoň politicky autonomní oblast. Dále se přednáška přenesla z obecného výkladu do subjektivního vyprávění o jeho vlastních zážitcích. Filip strávil v Irácké severozápadní oblasti přerušovaně přes rok a půl a pomáhal jako lékař při ozbrojených bojích. Perfektně nás seznámil s tamní pohostinnou kulturou. Vylíčil nám, jaká tam je aktuální situace a vyprávěl mnoho zážitků. Další hodinu jsme začali diskuzí o otázkách, které nám byly dány do rozdělených skupin. Také bylo dostatečně prostoru na naše dotazy, kterých bylo mnoho, a všechny byly bez váhání zodpovězeny. Celá přednáška byla doprovázena prezentací s autentickými fotkami, které nám pomohly s pochopením a dokreslovaly atmosféru výkladu.

            Bylo skvělé, že jsme byli zapojeni do děje a stali se tím pádem součástí přednášky ne pouze, jako posluchači, ale dostali jsme prostor na to vyjádřit svůj názor a pohled na věc. Odpovědí na otázku „Proč jste se do Kurdistánu vydal?“ bylo, že ho vždy fascinoval dějepis a vzpomínal na okupaci Čech, kdy nám nikdo nepomohl a uvědomil si, že se to děje i nyní v jiných zemích, tak jim chtěl pomoct. To mi přijde úžasné a za jeho snahou musí stát hodně úsilí a vlastní energie. Přednáška mi přišla velmi poutavá a odnesla jsem z ní mnoho informací a poznatků a to i přes to, že tohle není, jak se říká, můj šálek kávy.

BL 7.A