„O klobouk kouzelníka Pokustóna” aneb „V jednoduchosti je krása”

22. ročník soutěže
„O klobouk kouzelníka Pokustóna” aneb „V jednoduchosti je krása”
Cíl soutěže: Porovnání získaných vědomostí a dovedností žáků zábavnou formou. Přínosem by mělo být zvýšení zájmu o přírodní vědy, rozšíření a aplikace vědomostí, navázání kontaktů a rozvoj organizačních schopností.

Naši žáci se zúčastnili dne 6. 12 .2019 finální soutěže a s přehledem se umístili na 1. místě. Gratulujeme!!!

Poděkování patří i paní profesorce Mgr. Barboře Shrbené!!!

Více na: http://www.kamus.cz/