Navazující přípravný kurz k JPZ 2023

Začátek kurzu: 16. ledna 2023 od 15:00 viz sekce přijímací řízení.

Termín pro odevzdání příhlášky k přijímacímu řízení: 1. března 2023