MZ 2021

Termín didaktických testů z ČjL a Aj: 24. -26. května 2021 (viz informace MŠMT).

Termín ústních nepovinných zkoušek z ČjL a Aj: 1. – 4. června 2021 (viz informace MŠMT).

Termín ústních profilových zkoušek z ostatních předmětů: 1. – 4. června 2021 (viz informace MŠMT).