Maturitní zkouška 2020

Didaktický test (anglický jazyk)1. června 2020 (čas: 13:00)

Didaktický test (český jazyk a literatura)2. června 2020 (čas: 8:00)

Před didaktickým testem se žáci vždy dostaví do školy 20 minut před zahájením testu.

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

V období od 8.6. do 9.6. 2020 zpřístupní Cermat výsledky didaktických testů (zašleme studentům e-mailem).

Ústní maturitní zkouška státní a profilová od 15. června do 19. června 2020 (dle harmonogramu).

Zákon upravující pravidla o ukončování středního vzdělávání byl vyhlášen ve Sbírce zákonů

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, vykonání a hodnocení maturitní zkoušky bude provedeno náhradním způsobem na základě § 35 tohoto zákona.

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020. Konkrétní termín stanoví ředitel školy.

V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, vykonání a hodnocení závěrečné zkoušky bude provedeno náhradním způsobem na základě § 42 tohoto zákona.

Znění zákona

Další informace k úpravám pravidel pro přijímaní ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání naleznete v úplném znění zákona. Podrobnosti o průběhu a vyhodnocení přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky včetně maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky vykonané náhradním způsobem a podrobnosti o pravidlech pro přijímací řízení stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhláškou.