Jeden den s fyzikou

Jeden den s fyzikou, areály KarlovTroja

Ve čtvrtek 13. února 2020 se rovná desítka studentů naší školy zúčastnila stejnojmenné akce na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou. Tato tradiční akce se pořádá pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Studentům se nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídky špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty Matfyzu.

Den jsme si užili a mnohému jsme se přiučili. Zase máme o čem přemýšlet a diskutovat.

(více na https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/informacni-dny/jeden-den-s-fyzikou/2020).