Informace pro rodiče – COVID-19

Image result for covid-19 obrázek

Od středy 11. 3. 2020 vláda ruší výuku na všech školách ZŠ a SŠ, děti od středy zůstávají doma. Do pátku 13. 3. 2020 zveřejníme na stránkách školy, jakým způsobem budou děti dostávat práci na doma (samostudium).
Děkuji za spolupráci
Mgr. Helena Mrůzková, ředitelka

 

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1.htm


Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální situaci v ČR v souvislosti s šířením koronaviru Vám sděluji následující:

1. Pokud jste byli o jarních prázdninách na dovolené v Itálii nebo v jiné zemi, která je zasažena koronavirem, neposílejte v pondělí své děti do školy (telefonicky je omluvte u paní Broukalové) a věnujte pondělí k telefonické konzultaci s Vašim lékařem (lékařem Vašich dětí) a kontaktujte hygienickou stanici, jak dál postupovat.

2. Řiďte se dle pokynů lékaře a hygienické stanice a informujte školu telefonicky (323 632 590) nebo e-mailem (mkg@seznam.cz) .

3. Určitá hygienická opatření (karanténa, dezinfekce školy, atd…) jsou nezbytná. Rozhodně bude lepší, když 20 dětí zůstane doma a nákaza se nakonec neprokáže, než když jeden nakažený přijde do školy, která bude muset být uzavřena (dle nařízení hygienické stanice) na delší dobu. Na naší škole tím bude ohroženo 290 dětí a zaměstnanců včetně jejich rodin.

4. Nakazit se můžeme i v obchodech, hromadné dopravě, atd… Dodržujme hygienické pokyny MZČR a pokud u svého dítěte máte podezření na respirační onemocnění (rýma, kašel, atd…), nechte raději dítě doma, je i tak oslabeno a ohroženo.

5. V pondělí 9.3.2020 budou třídní učitelé konzultovat s dětmi a pokud bude dítě nemocné či přijede z dovolené z Itálie (či jiné zasažené země), budete telefonicky kontaktováni třídním a požádáni, abyste si dítě vyzvedli.

6. Zachovejme chladnou hlavu a nešiřme paniku, nikomu tím neprospějeme!

Děkuji za pochopení

Mgr. Helena Mrůzková, ředitelka


http://www.khsstc.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-mz-cr-ze-dne-6–3–2020-5703_5703_161_1.html


 

Doporučení města Říčany – možné šíření infekce COVID-19