Maturitní zkouška červen 2020

Všem maturantům srdečně blahopřeji k úspěšnému složení maturitní zkoušky 2020. Z 24 maturujících prospělo 18 s vyznamenáním.

 

Mgr. Helena Mrůzková a celé MKG