Informace pro rodiče – navýšení školného


Vážení rodiče,

vzhledem k nastávajícím okolnostem, kdy má dojít ke zdražení nákladů na energie, Vás tímto informuji, že může dojít k navýšení školného dle smlouvy odstavce 3d) „gymnázium si dále vyhrazuje právo upravit výši školného nad rámec inflace, pokud se podstatně změní výše nákladů na provoz gymnázia (zákonný zástupce/žák je včas a předem informován). Nepřistoupí-li zákonný zástupce/žák/student na úpravu školného, nastává u žáka/studenta ukončení studia na škole“.

Předpokládáme, že navýšení nebude v desetitisících. Momentálně nevíme. V případě, že dojde k navýšení, budete všichni včas informováni.

Děkuji za pochopení

Mgr. Helena Mrůzková, ředitelka gymnázia