Informace pro rodiče – Google Classroom

Nouzový stav trvá do 12. 12. 2020. Řídíme se pokyny MŠMT, MZ a KHS. Sledujte naše stránky. Oktáva nastupuje k prezenční výuce ve středu 25. 11. 2020 (viz rozvrh). Všichni mají roušky/respirátory + na výměnu. Rotační prezenční výuka probíhá po celých třídách, třídy se střídají po týdnu. PRIMA + SEKUNDA nastupuje k prezenční výuce od 30. 11. 2020 (viz rozvrh).Všichni mají roušky/respirátory + na výměnu. TERCIE – KVARTA mají v tomto týdnu distanční výuku. KVINTA – SEPTIMA jsou nadále na distanční výuce. Od 7. 12. 2020 má PRIMA + SEKUNDA distanční výuku. TERCIE + KVARTA mají prezenční výuku (viz rozvrh). Všichni mají roušky/respirátory + na výměnu. Neúčast na online hodinách je počítána do absence a žák ji musí mít od rodičů omluvenou. Mgr. Helena Mrůzková