Informace k přijímacímu řízení JPZ 2024

10. května 2024 – nahlédnutí do spisu od 8:00 do 14:00 (možnost nahlédnout do spisu pouze u uchazeče, který konal jednotnou přijímací zkoušku na naší škole).

15. května 2024 – 12:00 – zveřejnění výsledkové listiny na stránkách školy i na vchodových dveřích školy, seznam přijatých/nepřijatých uchazečů.

Žádáme přijaté uchazeče, aby nás emailem kontaktovali (mkg@seznam.cz) nejpozději do 20. května 2024 , že nastoupí ke studiu od 1. září 2024.

Zároveň také žádáme uchazeče, kteří nenastoupí a jsou příjati o dodání „Žádosti o vzdání se místa“ do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledkové listiny, tedy do 20. května 2024.

ODVOLÁNÍ – do 20. května 2024 nepřijatí uchazeči mohou podávat odvolání (opravný prostředekpouze v případě chybně opraveného testu Cermatem) k rukám ředitelky školy. O rozhodnutí bude ředitelka školy neprodleně informovat zákonného zástupce.

Mgr. Helena Mrůzková, ředitelka gymnázia