Hudební úspěch našich žáků

V Liberci 26.4. – 27.4.2019 proběhlo ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ z celé České republiky, pořádané MŠMT ČR, v komorní hře s převahou dechových nástrojů. V soutěžní kategorii E (soubory žesťových nástrojů) se na úžasném 2. místě umístili naši žáci se sekundy a tercie: Martin Suchý (sekunda) a Martin Jaroš (tercie B). Gratulujeme!