Energetická olympiáda 2021

[RNDr. Karolína Kundrátová, Ph.D.]

Dne 15. 10. 2021 se naši studenti zúčastnili školního kola energetické olympiády. Jedná se o týmovou online soutěž pro SŠ, kde je třeba při řešení komplexních úloh z oblasti energetiky prokázat logický úsudek, týmového ducha a umět vyhledat relevantní informace na internetu (více na enol.cz). Oba naše týmy (Vrakoslav: Jan Doležil a Michal Záboj ze septimy, Filip Hošek ze sexty; Fyzici: Andrea Brejchová a Martin Jaroš z kvinty B, Matouš Schnabel z kvinty A) se úkolů zhostili s úspěchem i nadšením – děkujeme za vzornou reprezentaci školy.