Dějepisná olympiáda

školní kolo II. kategorie – 20.1. 2022

1.           Barbora Horáková (sexta) – 35 bodů

1.           Tomáš Vavrek (oktáva A) – 35 bodů

3. Vojtěch Malý (oktáva B) – 34 bodů

4.           Marcela Čápová (septima) – 33 bodů

5.           Matouš Schnabel (kvinta A) – 33 bodů

6.           Filip Hošek (sexta) – 28 bodů

7.           Jan Doležil (septima) – 25 bodů

8.           Daniel Borges (oktáva A) – 22 bodů

Tématem byla ŠLECHTA V PROMĚNÁCH ČASU. Celkový počet byl 60 bodů.

Do krajského kola postupují první tři účastníci.

Děkuji všem za účast na školním kole dějepisné olympiády, vážím si toho.

Gratuluji vítězům a ostatním postupujícím!

Martin Hemelík